||

DDA-przeszłości nie zmienisz, zawalcz o przyszłość

DDA-przeszłości nie zmienisz, zawalcz o przyszłość (kwiecień 2024 r.)

02-04-2024 | drukuj

Ta kampania jest adresowana do Ciebie, jeśli odkrywasz w sobie:

   – lęk przed utratą kontroli;
   – lęk przed uczuciami;
   – lęk przed odrzuceniem;
   – lęk przed sytuacjami konfliktowymi;
   – nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności;
   – poczucie winy towarzyszące obronie siebie;
   – niemożność odprężenia się, pofolgowania sobie, odczucia przyjemności;
   – niskie poczucie własnej wartości;
   – łatwość zaprzeczania;
   – trudności przeżywane w związkach intymnych;
   – przeżywanie rzeczywistości z pozycji ofiary;
   – mylenie miłości z litością;
   – skłonność do widzenia świata w czarno-białych barwach w sytuacjach dużego napięcia psychicznego;
   – skłonność do biernego reagowania;
   – umiejętność przetrwania w trudnych sytuacjach.

ulotka DL3-C

Ekspozycja we wiatach autobusowych