Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu, ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej, obchodzony jest od 2004 roku. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

W 2022 roku wydarzenie zostało zaplanowane na 8 lutego

Realizując Cel operacyjny nr 1 – „Prowadzenie działalności w zakresie promocji zachowań prozdrowotnych oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy” określony w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2022 wspieramy zielonogórskie szkoły, przedszkola, żłobki i placówki wsparcia dziennego w prowadzeniu działań związanych z bezpieczeństwem w Internecie.

Przekazaliśmy szkołom materiały profilaktyczno – edukacyjne adresowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, które mogą zostać wykorzystane podczas realizacji działań profilaktycznych poświęconych bezpieczeństwu w Sieci. Do placówek trafiły także materiały w wersji multimedialnej – plakaty i poradnik dla rodziców „Szkodliwe treści w Internecie”.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami w formie on-line (m.in.: scenariusze lekcji, materiały multimedialne, poradniki i broszury, kursy e-lerningowe), które zostały przygotowane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet i udostępnione na stronie internetowej www.saferinternet.pl oraz zgłoszenia swojej inicjatywy w konkursie na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów na stronie www.saferinternet.pl.

Nasze działania uzyskały akceptację Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra.