IV Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii postanowiło ponownie wesprzeć w działaniach profilaktycznych i edukacyjnych placówki wsparcia dziennego i podmioty działające na rzecz dzieci i młodzieży.  
Celem „IV Zielonogórskiego Pięcioboju Profilaktycznego” było nie tylko poszerzenie wiedzy dotyczącej szkodliwości używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania przemocy
i cyberprzemocy, ale także kształtowanie postawy asertywności i umiejętności podejmowania właściwych wyborów.
Tak jak w latach poprzednich sześć świetlic, które zgłosiły się do projektu, realizowało w miesiącach luty – maj związane z tą problematyką zadania pogrupowane  w czterech blokach tematycznych. W trakcie trwania „Pięcioboju” uczestnicy, wspierani przez wychowawców, tworzyli m.in. projekty billboardów, plakatów, reklam, kolaży promujących życie bez uzależnień, hip-hopowy utwór poświęcony pozytywnym wartościom, filmy  na temat radzenia sobie z przemocą. Ostatnim, piątym etapem wieńczącym udział w „Pięcioboju”, była zorganizowana przez Biuro na terenie świetlicy „Nasza Łężyca”, impreza plenerowa podsumowująca czteromiesięczną pracę.
Po rozwiązaniu quizu profilaktycznego, z którym wszyscy wspaniale sobie poradzili, rozdaniu nagród, pucharów i dyplomów, rozpoczęła się zabawa urozmaicona wieloma atrakcjami – były animacje Bardzo Fajnego Klauna, fotobudka, wata cukrowa, malowanie twarzy, tatuaże, kolorowe warkoczyki, pyszna pizza.
Wyniki „IV Zielonogórskiego Pięcioboju Profilaktycznego”:

I miejsce – świetlica „Wśród Aniołów” (nagroda główna w wysokości
2 500 zł na sfinansowanie wybranej imprezy)
II miejsce – świetlica „Wiewiórka”
III miejsce – świetlica „Nasza Łężyca”

Udział w tegorocznych zmaganiach wzięły również świetlice „Złote Serca”, Przygoda” i „Gniazdo”.