|

„Dzieci w rodzinie alkoholowej”

Kampania edukacyjno-informacyjna „DZIECKO W RODZINIE ALKOHOLOWEJ”, celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców Zielonej Góry  na problemy dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową.

W ramach kampanii planujemy umieszczenie w wiatach przystankowych MZK plakatów informujących o kampanii, wydanie broszury oraz ulotek ukazujących destrukcyjny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci, których rodzice uzależnieni są od alkoholu, udostępnione ulotek mieszkańcom w stojakach znajdujących się w wielu instytucjach miejskich, wyświetlenie krótkiego filmu wyświetlanego na monitorach w autobusach MZK, akcję informacyjną w kościołach, emisję spotu radiowego.

Plakat

Ulotka

Spot radiowy

Broszura

Wiaty autobusowe