|

Konferencja FASD

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji pn. „Spektrum Płodowych Zaburzeń Poalkoholowych (FASD) – bagaż na całe życie” organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Konferencja odbędzie się dnia 27.11. 2023 r., skierowana jest do psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, pracowników uczelni, logopedów, pracowników socjalnych, kuratorów, rodzin zastępczych i wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają się z problematyką FASD.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.11.2023 r. Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji. Potwierdzenie zostanie przesłane drogą mailową do dnia 22.11.2023 r.

Patronaty

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Pan Piotr Jabłoński oraz Prezydenta Zielonej Góry Pan Janusz Kubicki.

Patronat medialny: Radio Index

Konferencję sfinansowano ze środków finansowych pochodzących z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022-2025

Udział w konferencji jest bezpłatny.

KARTA ZGŁOSZENIOWA (format .docx)

KARTA ZGŁOSZENIOWA (format .pdf)

PROGRAM KONFERENCJI (format .pdf)

Program konferencji

Prelegenci

prof. dr hab. ROBERT ŚMIGIEL

Kierownik Katedry Pediatrii oraz Zakładu Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich WNoZ UM we Wrocławiu.  Specjalista pediatrii, genetyki klinicznej, neonatologii oraz pediatrii metabolicznej. Od wielu lat jest lekarzem konsultującym z zakresu genetyki pediatrycznej i pediatrii metabolicznej w oddziałach noworodkowych i pediatrycznych we Wrocławiu i Opolu. Specjalizację z pediatrii otrzymał  w 2004 roku, z genetyki klinicznej w 2008 roku, z neonatologii w 2013 roku, z pediatrii metabolicznej w 2017. Jako lekarz pediatra i genetyk kliniczny otrzymał m.in Nagrodę im. prof. Z. Religi „Wyjątkowy Lekarz” (2013). Został także nominowany do nagrody „Anioły Medycyny” 2015. W 2019 roku otrzymał wyróżnienie od Prezydenta Miasta Wrocławia „Wrocław bez barier”.

MAGDALENA BORKOWSKA

Psycholog, specjalista d.s. FASD w Dziale Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, doktorantka na Maastricht University, członek zarządu The European FASD Alliance (EUFASD).

dr n. społ.  TERESA JADCZAK-SZUMIŁO

Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — promotor prof. Elżbieta Hornowska.
Absolwentka studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.
Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci — opracowała w tym obszarze kwestionariusz do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS — skala do oceny noworodków T. Brazeltona.
Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Służby Zdrowia”  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.). Badania prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem, lekarzem radiologiem CM UJ w Krakowie.
Twórca i Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Traumy.

dr n.med. EWA GŁUSZCZAK-IDZIAKOWSKA

Pediatra, specjalista z neonatologii, nauczyciel akademicki. Pracuje w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie -1983. Ukończyła w 2015r studia podyplomowe „Etyka a praktyka medyczna w perinatologii i pediatrii”. Wykładowca na kursach, konferencjach, w tym dotyczących FASD. Ekspert w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej w 2019 r. „Ciąża bez alkoholu” prowadzonej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.