Na przerwie razem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze zrealizował autorski projekt profilaktyczny „Na przerwie razem”. W programie wzięło udział 16 szkół – 8 podstawowych i 8 ponadpodstawowych.

Głównym celem projektu było zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, poprzez wsparcie szkoły w budowaniu jej pozytywnego klimatu, który jest ważnym czynnikiem chroniącym. Ma on wpływ na zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, tj. używanie substancji psychoaktywnych, przemoc, zaburzenia zachowania, wagary, czy ryzykowne zachowania seksualne.

W ramach projektu „Na przerwie razem” zostały utworzone kąciki profilaktyczne, zawierające kolorowe pufy, naklejki ścienne i schodowe, kartonowe stojaki z ulotkami informującymi o miejscach pomocy. Szkoły podstawowe otrzymały dodatkowo wielkoformatowe kolorowe naklejki podłogowe do gier i zabaw rówieśniczych, a szkoły ponadpodstawowe kolorowe hamaki z mocowaniami. Powstałe kąciki profilaktyczne stanowią alternatywę dla nieformalnych miejsc spotkań dzieci i młodzieży oraz sprzyjają większemu poczuciu bezpieczeństwa, otwartości, zaufaniu oraz pozytywnemu nastawieniu uczniów wobec środowiska szkolnego.

Działanie Profilaktyczne „Na przerwie razem” zostało przeprowadzone i sfinansowane w ramach zadań i środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra.