Narkotyki? Nie daj się wkręcić!

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze prowadzi w dniach 18.10 – 19.11.2021 r. lokalną profilaktyczną kampanię społeczną pn. „Narkotyki? Nie daj się wkręcić!” w ramach „Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych”. Kampania jest adresowana do mieszkańców Zielonej Góry, w szczególności młodzieży szkolnej oraz rodziców. 

W ramach kampanii planujemy: emisję spotu radiowego w lokalnym radiu, oraz udział ekspertów w panelu dyskusyjnym na antenie radia internetowego, telefoniczne porady prawne dla rodziców, umieszczenie plakatów promujących kampanię w szkołach, parafiach, urzędach, instytucjach, utworzenie poradnika dla rodziców i poradnika dla młodzieży (oba w wersji elektronicznej) i przekazanie ich szkołom. Planujemy także przekazać szkołom „Pomocniki profilaktyczne”, czyli zestaw publikacji dotyczących profilaktyki narkomanii, zawierający m.in. materiały wydawane przez KBPN.

Spot radiowy

Gość na 96 fm

Panel dyskusyjny w Radio Index „Narkotyki? Nie daj się wkręcić!” – Kampania Społeczna (facebook.com)

Rozmowy na kanapie o profilaktyce

Poradnik

Poradnik

Porady prawne w ramach kampanii