Biuro profilaktyki i przeciwdziałania Uzależnieniom

O nas

Jesteśmy tu dla Ciebie

65-001 Zielona Góra, ul. Dworcowa 31/6
tel. 68 411 51 70, e-mail: profilaktyka@mops.zgora.pl

Pokój 3B – Kierownik BPiPU, tel 68 411 51 74 wew. 5535

Pokój 6 – Zastępca kierownika, tel. 68 411 51 71 wew. 5561

Specjaliści

Pokój 3 – Sekretariat, tel 68 411 51 70 wew. 5531

Pokój 3A, tel. 68 411 51 73 wew. 5534, tel. 68 411 51 72 wew. 5533

Pokój 4 , tel. 68 411 51 77 wew. 5551

Pokój 7, tel. 68 411 51 76 wew. 5571

Pokój 8, tel. 68 411 51 79 wew. 5581

Godziny otwarcia Biura pon – pt: 7:30 – 15:30

Punkt Informacyjny o miejscach pomocowych w Zielonej Górze czynny pon.-pt. od 15.30 do 19.00.

Zadania biura

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom stanowi dział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Do zadań Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom należy m.in.:

 • Sporządzenie i realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Realizacja zadań związanych z profilaktyką i skutkami rozwiązywaniem problemów zakresie:
 • przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • przeciwdziałaniem narkomanii,
 • przemocy,
 • zaburzeń behawioralnych,
 • Współpraca z podmiotami realizującymi zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Organizacja pomocy prawnej, psychologicznej oraz specjalistów terapii uzależnień dla mieszkańców Zielonej Góry uzależnionych, współuzależnionych, DDA oraz doświadczających przemocy,
 • Prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, doświadczającymi przemocy, DDA oraz członkami ich rodzin,
 • Wsparcie placówek oświatowych w prowadzeniu działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży, studentów,
 • Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień,
 • Organizowanie szkoleń i konferencji dotyczących zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Prowadzenie działalności diagnostycznej dzieci z rodzin zastępczych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w kierunku rozpoznania FASD.