Pełni mocy bez przemocy

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizuje profilaktyczną kampanię społeczną „Pełni mocy w rodzinie bez przemocy” której autorem jest firma UPP Reditus Sp. z o.o. tworząca portal Przyjazna Profilaktyka.

Do udziału w kampanii zapraszamy zielonogórskie placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.  Materiały kampanii w postaci e-booka i e-ulotek mogą zostać umieszczone na stronie internetowej placówki lub w e-dzienniku

Bezpłatne teleporady prawne