|

Przemoc to nie tylko bicie. Widzisz? Słyszysz? Reaguj!

Przemoc to nie tylko bicie. W ramach zielonogórskiej kampanii społecznej „Widzisz? Słyszysz? Reaguj!” realizowanej przez Biuro Profilaktyki, na terenie Zielonej Góry pojawiły się plakaty i billboardy zwracające uwagę na zjawisko przemocy i różne jej rodzaje. Listopad ustanowiony miesiącem przeciwdziałania przemocy to czas szczególnej uważnosci na ten problem.

19 listopada- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

25 listopada- Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Jeżeli jesteś osobą doświadczająca przemocy, jej sprawcą lub świadkiem możesz skorzystać z bezpłatnej i anonimowej pomocy psychologicznej i prawnej w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Dworcowa 31/6, tel. 68 411 51 70