Przepalone życie

W dniach od 17 maja do 20 czerwca 2021 r. Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w ramach „Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych” prowadzi kampanię społeczną dotyczącą szkodliwości palenia papierosów.

Nasze działania nawiązują do Światowego Dnia bez Tytoniu, który obchodzony jest 31 maja.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców Zielonej Góry na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów oraz dostarczenie informacji o korzyściach jakie wiążą się z rzuceniem palenia.

Chcemy dotrzeć przede wszystkim do młodzieży szkolnej, aby zachęcić ją do abstynencji nikotynowej. 

W ramach kampanii przygotowaliśmy wystawę plenerową – na zielonogórskim deptaku staną prezentery przedstawiające treści kampanii. Istotnym elementem są filmiki, do obejrzenia za pomocą kodów QR umieszczonych na planszach. W wiatach przystankowych, autobusach MZK oraz słupach ogłoszeniowych Zielonogórskiego Ośrodka Kultury zostaną wyeksponowane plakaty kampanii. 

Plakaty promujące kampanię pojawią się także w zielonogórskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Lokalne radio wyemituje spot promujący niepalenie, a eksperci wezmą udział w audycji na temat szkodliwości palenia, która będzie adresowana w szczególności do młodych ludzi.

Kampania otrzymała honorowy patronat Prezydenta Miasta Zielona Góra. Patronat medialny objęło Radio Index.

Projekt sfinansowano w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021.

Spot radiowy

kliknij tutaj

Informacja radiowa o kampanii w Radio Zielona Góra.

kliknij tutaj

„Przepalone życie” – prezentacja multimedialna o kampanii.

kliknij tutaj

Rozmowy na kanapie o profilaktyce

Wywiad

Radio Index „Gość na 96 fm”
Prowadzący: Mateusz Kasperczyk
Goście:
Lucyna Poźniak – Kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Roman Romanowski – psycholog
Mieszko Wojtczak – magister farmacji
Marek Szwiec – ordynator Klinicznego Oddziału Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze