Przyjaciele Zippiego

27 października br. w Biurze Profilaktyki odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie z programu „Przyjaciele Zippiego”. Udział wzięły w nim nauczycielki z zielonogórskich przedszkoli i zespołów edukacyjnych. Dwie tegoroczne edycje programu pozwoliły na przeszkolenie łącznie 30 pedagogów.

„Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposób radzenia sobie z trudnościami i wykorzystania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.”