Stojaki profilaktyczne

Chcąc przybliżyć mieszkańcom naszego miasta wiedzę na temat szkód wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy, stosowania przemocy oraz poinformować o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom ustawiło w wielu urzędach i instytucjach miejskich tzw. „stojaki profilaktyczne” zawierające materiały informacyjne na temat uzależnień oraz miejsc, gdzie zainteresowani mogą otrzymać profesjonalną pomoc.

Celem przedsięwzięcia jest dotarcie do jak najszerszego grona osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy lub osób mających w swoim otoczeniu taką osobę.

„Stojaki profilaktyczne” zostały umieszczone w następujących miejscach Zielonej Góry:

 1. MOPS, ul. Długa 13,
 2. Wydziały Urzędu Miasta:
 • ul. Podgórna 22,
 • ul. Zachodnia 63a (Wydział Oświaty),
 • ul. Grottgera 7 (Wydział Spraw Obywatelskich),
 • ul. Dąbrowskiego 41,
 • ul. Sienkiewicza 8 a (Wydział Komunikacji),
 1. ul. Westerplatte 23 (Centrum Biznesu),
 2. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Batorego 126a,
 3. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, ul. Wojska Polskiego 9,
 4. Noclegownia dla Bezdomnych Osób, ul. Bema 38.