Stop przemocy wobec seniorów

O kampanii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w ramach „Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych”, prowadzi w listopadzie 2022 r. lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną „Stop przemocy wobec seniorów” która ma na celu zwrócenie uwagi naszego społeczeństwa na problem krzywdzenia seniorów.

W ramach kampanii zaplanowano m.in, emisję spotu w radio INDEX, prezentację spotu video w autobusach MZK, kolejny odcinek vloga pt. „Rozmowy na kanapie o profilaktyce”, ulotki edukacyjne umieszczone w tzw. stojakach profilaktycznych, znajdujących się w siedzibach wielu instytucji miejskich (m.in. w wydziałach Urzędu Miasta, MOPS, Centrum Biznesu, Bibliotece im. Norwida, Urzędzie Pracy), plakaty informujące o kampanii w wiatach przystankowych MZK. Plakaty i ulotki zostaną również przekazane do zielonogórskich parafii. Patronat honorowy nad kampanią objęli: Prezydent Miasta Zielona Góra, Biskup Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze.