Biuro profilaktyki i przeciwdziałania Uzależnieniom

Szukasz pomocy

Miejsca, gdzie można bezpłatnie uzyskać pomoc
i wsparcie w mieście Zielona Góra

Pomoc dla osób
doznających przemocy

  • Kryzysowy Telefon Zaufania  tel. 116 123, codziennie od 14.00 do 22.00 (bezpłatny)
  • Fundacja ITAKA  800 70 2222 (bezpłatna infolinia) 24/7 

Diagnostyka psychiatryczno-
psychologiczna,
leczenie farmakologiczne
i oddziaływania
psychoterapeutyczne

Leczenie depresji, zaburzeń lękowych, psychoz, zaburzeń stresowych, pourazowych, snu i osobowościowych

Pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, depresjami w sytuacjach kryzysowych, zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, skutkami
przewlekłego stresu,
zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu
i innych

Gaudium Vitae- pomoc materialna (wyprawki, łóżeczka, wanienki itp.,
matkom samotnym (czasem bardzo młodym, małżeństwom studenckim
czy innym, znajdującym się
w trudnej sytuacji)

Pomoc w zabezpieczeniu dziecka na czas nieobecności
opiekuna prawnego (zdarzenia losowe np. choroba, pobyt w szpitalu)

Poradnictwo dla rodziców
po stracie dzieci

Pochówek dzieci nienarodzonych

Dla matek z dziećmi

Interwencyjne przyjęcie dzieci, które wymagają ochrony przed przemocą lub zaniedbaniem

Terapia dzieci i młodzieży
z zaburzeniami emocjonalnymi

Wsparcie i doradztwo dla rodziców dzieci w kryzysie emocjonalnym

Pomoc rodzinie mającej problemy wychowawcze
ze swoimi dziećmi

Wspieranie rodziców w edukacji i wychowaniu dzieci niepełnosprawnych

Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci ukierunkowane na wspieranie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, wychowawczych
i edukacyjnych

Grupy wsparcia dla rodziców
i nauczycieli dzieci niepełnosprawnych

Rozwijanie umiejętności wychowawczych
młodych rodziców

(1)
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Wojska Polskiego 116 G
65-077 Zielona Góra
tel: 68 324 49 00
tel: 68 328 08 63
tel.: 503 190 032
e-mail
Terenowy Komitet Praw Ochrony Dziecka
Zielona Góra (tkopd.pl)

(2)
Punkt Interwencji Kryzysowej
i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Drzewna 13,
65-060 Zielona Góra
tel. 68 324 16 95
tel. 68 324 75 17
Koncepcja Poradni – Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
(bipzielonagora.pl)

(3)
Lubuskie Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet BABA
ul. Stary Rynek 17
(wejście od ul. Lisowskiego)
65-067 Zielona Góra
tel. 68 454 92 32
kom. 692 064 061
skype:baba.stowarzyszenie
e-mail
pn.-czw. 9:00 – 18:00
pt. 9.00 – 15.00
BABA Lubuskie Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet – LUBUSKIE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET

(4)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział
Opieki nad Rodziną (pok. 103)
ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 51 56
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze – Dział Opieki nad Rodziną (mops.zgora.pl)

(5)
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 31/6
65-019 Zielona Góra
tel. 68 411 51 70
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
– Zadania Biura (zielonagora.pl)

(6)
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 51 78
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
– Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (zielonagora.pl)

(7)
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Chopina 9
65-031 Zielona Góra
tel. 68 322 18 68
pn.-pt. 8.00-18.00
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
    dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
    SPZOZ Cibórz

(8)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 51 34
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze – Dział Pomocy
Środowiskowej (mops.zgora.pl)

(9)
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
tel. 68 325 79 17
WOTUW Zielona Góra – Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych SPZOZ Cibórz (ciborz.eu)

(10)
Lubuski Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Osób Uzależnionych
i Współuzależnionych LOPiT
ul. Jelenia 1A
65-090 Zielona Góra
tel. 68 453 20 00
tel. 515 675 046
pn.-pt.: 10.00-19.00
Uzależnienia behawioralne –
LOPIT : Leczenie uzależnień Zielona Góra
metadon lubuskie Polskie
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

(11)
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie im. Jana Pawła II
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra
pn.-pt.: 7.30-15.30
tel. 68 452 75 90
pcpr.powiat-zielonogorski.pl

(12)
Placówka Opiekuńczo – Wychowawczanr 4
(dla dzieci powyżej 7 roku życia) ul. Aleja Wojska Polskiego 116 B
65-762 Zielona Góra
tel.: 68 326 05 91
(czynne całodobowo)
Strona główna –
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4
(bipzielonagora.pl)

(13)
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. II Armii 30/40
65- 001 Zielona Góra
tel. 68 453 19 88
Poradnia zdrowia psychicznego,
II Armii 30/40, Zielona Góra – Umów wizytę (mp.pl)

(14)
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Środków
Psychoaktywnych
ul. Chopina 9
65-031 Zielona Góra
tel. 68 322 18 68
pn.-pt. 8.00-18.00
Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków
Psychoaktywnych – Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych SPZOZ Cibórz

(15)
Towarzystwo Rozwoju Rodziny
ul. Batorego 33/9
65-735 Zielona Góra
Oferta – Towarzystwo Rozwoju Rodziny
Zielona Góra

(16)
Ośrodek Profilaktyki i Pomocy
Psychiatrycznej RELACJA
ul. Jasna 12/1U
65-470 Zielona Góra
pn.-pt. 8:00-14:00
tel. 782 614 637
Relacja – Zielona Góra – Ośrodek Profilaktyki
i Pomocy Psychiatrycznej

(17)
Biuro Porad Obywatelskich,
ul. Al. Niepodległości 7a/2,
65-048 Zielona Góra, Telefon: 68 454 82 47.
Biuro Porad Obywatelskich Zielona Góra (home.pl)

(18)
Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, ul.Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 50 43
tel. 68 411 50 52
pn.-pt. 7.00-15.00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze – Zespół Interdyscyplinarny
do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Zielonej Górze (mops.zgora.pl)

(19)
Powiat Zielonogórski- Nieodpłatna
pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
tel. 68 453 52 01

(20)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Opiekuńczo- Wychowawczy
ul.Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 50 27
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze – Kontakt (mops.zgora.pl)

(21)
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poliklinika MSWiA
ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra
pn.-pt.: 8:00-15:00
tel. 68 452 77 64
Poliklinika Zielona Góra

(22)
Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
(została rozszerzona na wszystkich studentów i kadrę naukową UZ)
Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Telefony w sytuacjach kryzysowych:
Psycholog: 797 974 050
socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, logopeda: 789 441 968
Pomoc specjalistów dla studentów i pracowników UZ | Serwis Informacyjny
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych
Studentów
CAMPUS B budynek A16 parter
Pokój nr 9 (hol główny)
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Pn.-pt. 8.00–13.00
tel. kom.: 601 902 282