Uzależnienia behawioralne Chcesz czy musisz?

„Uzależnienia behawioralne. Chcesz czy musisz?”

kampania społeczna w ramach Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Biuro Profilaktyki  i Przeciwdziałania Uzależnieniom, realizując zadania zawarte w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022-2025”, prowadzi w okresie od maja do listopada 2022 r. lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną „Uzależnienia behawioralne. Chcesz czy musisz?”, która ma na celu  popularyzowanie wiedzy
i zwiększenie świadomości ryzyka związanego z możliwością uzależnienia się od wykonywania pewnych czynności.

O uzależnieniu behawioralnym możemy mówić, gdy dana czynność jest podejmowana za sprawą bardzo silnego pragnienia, wewnętrznego przymusu. To zachowania, nad którymi tracimy kontrolę.

Podczas kampanii będziemy omawiać najczęściej spotykane uzależnienia behawioralne – kolejno: uzależnienie od hazardu, zakupów, pracy, seksu, nowych technologii, uzależnienie od jedzenia.

W ramach kampanii zaplanowano emisję spotu w radio INDEX, rozmieszczenie plakatów informacyjnych na słupach reklamowych Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, rozmowy z ekspertem z cyklu „Rozmowy na kanapie o profilaktyce” (dostępne na kanale youtube Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS), ulotki na temat poszczególnych uzależnień umieszczone w tzw. stojakach profilaktycznych, znajdujących się w siedzibach wielu instytucji miejskich (m.in. w wydziałach Urzędu Miasta, MOPS, Centrum Biznesu, Bibliotece im. Norwida, Urzędzie Pracy).

Informacje o kampanii oraz terminy realizacji działań związanych
z poszczególnymi uzależnieniami będzie można znaleźć na stronie internetowej Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom www.probal.zielonagora.pl