V Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny

20 czerwca 2023 r. w siedzibie świetlicy „Nasza Łężyca” odbyła się impreza podsumowująca „V Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny”.


Celem projektu było poszerzenie wiedzy dotyczącej szkodliwości używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy, kształtowanie postawy asertywności i umiejętności podejmowania właściwych wyborów.
Tak jak w latach poprzednich sześć świetlic, które zgłosiły się do „Pięcioboju Profilaktycznego”, realizowało w miesiącach od lutego do maja związane z tą problematyką zadania pogrupowane w czterech blokach tematycznych. Uczestnicy zmagań, wspierani przez wychowawców, tworzyli plakaty, ulotki, komiksy, projekty billboardów, wiersze, teksty piosenek, filmy o treści profilaktycznej.
Ostatnim, piątym etapem wieńczącym udział w „Pięcioboju”, była zorganizowana przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS impreza plenerowa podsumowująca czteromiesięczną pracę.
Po rozwiązaniu quizu profilaktycznego, za który wszystkie świetlice otrzymały maksymalną liczbę punktów, rozdaniu nagród, pucharów i dyplomów, rozpoczęła się zabawa prowadzona przez Bardzo Fajnego Klauna. Dodatkowymi atrakcjami była fotobudka 3D, wata cukrowa oraz pyszna pizza.

Wyniki „V Zielonogórskiego Pięcioboju Profilaktycznego”:

I miejsce – świetlica „Złote Serca” (nagroda główna w wysokości 2 500 zł na sfinansowanie wybranej imprezy)
II miejsce – świetlica „Wiewiórka”
III miejsce – świetlica „Wśród Aniołów”

Wyróżnieni:
 – świetlica „Gniazdo”
 – świetlica „Nasza Łężyca”

Udział w tegorocznych zmaganiach wzięła również świetlica „Przygoda”.