W krainie profilaktyki

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS zorganizowało konkurs dla miejskich przedszkoli pod hasłem „W krainie profilaktyki”. Nasze działanie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zielona.

Konkurs realizowany był w ramach I edycji projektu „Mój Elementarz Profilaktyczny – ze Zdrowinką, Sportusiem i Higienkiem na ścieżkach profilaktyki” na podstawie autorskiego pomysłu Biura Profilaktyki. Elementarz został opracowany we współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 46. Uzyskał on pozytywne rekomendacje zielonogórskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. Działanie zostało zrealizowane w ciągu roku szkolnego 2021/2022.

Głównym celem konkursu było propagowanie wśród dzieci naszego miasta szeroko rozumianej profilaktyki już od najmłodszych lat. Zadaniem finałowym było stworzenie i nagranie krótkiego przedstawienia teatralnego z udziałem głównych postaci występujących w „Elementarzu Profilaktycznym”.

Impreza podsumowująca odbyła się 28.06. br w Auli MOPS, ul Długa 13.  

Wyniki konkursu „W krainie profilaktyki”:

I miejsce – MP nr 45 w Przylepie (nagroda główna w wysokości 3000 zł)

Wyróżnienia  – MP nr 3, MP nr 20, MP nr 46 (chusty KLANZA + materiały plastyczne)

Nagroda publiczności – MP nr 3 (naklejka podłogowa Ślimak 170x120cm- gra integracyjna)

Udział w konkursie wzięły również MP nr 6, MP nr 9, MP nr 10, MP nr 11, MP nr 12, MP nr 13, MP nr 14, MP nr 17, MP nr 18, MP nr 19, MP nr 21, MP nr 22, MP nr 34,
MP nr 37, MP nr 38, MP nr 39, MP nr 41, MP nr 43.

Gratulujemy zwycięzcom.