Widzę, słyszę, reaguję

Zielonogórska kampania przeciw przemocy.

Być może słyszysz lub widzisz, że jedna z osób będących ze sobą w związku krzyczy na partnera, bije go lub niszczy przedmioty będące w domu. Być może słyszysz płacz dziecka, spowodowany tym, że jest ono krzywdzone. Być może Twoja znajoma, przyjaciółka lub ktoś z rodziny opowiedział ci o doznawanej przemocy. Znaczy to, że jesteś świadkiem przemocy i zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powinieneś zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działajacy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu czym jest przemoc i jakie zachowania zaliczamy do zachowań noszących znamiona przemocy, oraz że rola świadka w przeciwdziałaniu przemocy jest bardzo ważna, ponieważ często świadek jest jedyną osobą, która pomimo swoich obaw, może przerwać krąg przemocy. Kampania kształtuje pozytywne postawy wśród społeczności lokalnej poprzez promowanie i wzmacnianie zachowań empatycznych wobec osób dotkniętych przemocą.