Zachowaj Trzeźwy Umysł

ZTU 2021 pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”.

Po raz kolejny Miasto Zielona Góra przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania.

Tegoroczna kampania realizowana jest pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia” i została przygotowana z myślą o wsparciu dzieci, młodzieży i ich rodziców w trudnych chwilach. Jej celem jest budowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wyzwolenie pozytywnych emocji, które pomogą w przezwyciężeniu szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią.

W ramach kampanii uczniowie mogą wziąć udział w 2 konkursach przewidzianych przez organizatora kampanii:

  1. Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie – konkurs plastyczno–literacki (indywidualny);
  2. Rozwiąż krzyżówkę – konkurs krzyżówkowy (indywidualny);

oraz dodatkowym konkursie plastycznym To mnie uszczęśliwia przygotowanym przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS w Zielonej Górze.

Udział w kampanii zgłosiło 12 zielonogórskich szkół podstawowych.

Szkoły zainteresowane udziałem w kampanii otrzymały materiały w wersji tradycyjnej – papierowej oraz hasła dostępu do materiałów wersji on-line.

Szkoły, które się nie zgłosiły, a chcą wziąć udział w kampanii prosimy o kontakt z Biurem, tel. 68 411 51 70.