Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zachowaj Trzeźwy Umysł (listopad 2023 r.)

05 grudnia 2023 r. w auli CKZiU „Ekonomik” odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2023.
Tegoroczna kampania realizowana była pod hasłem „Rosnę zdrowo!”. Materiały przekazane zielonogórskim szkołom podstawowym wykorzystane zostały podczas ciekawych i interaktywnych zajęć z elementami profilaktyki.
W uroczystości wzięło udział 16 szkół, których uczniowie zostali nagrodzeni w konkursach proponowanych przez organizatorów kampanii – Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych – „Rosnę zdrowo!” i „Mój pomysł na zdrowie” oraz w konkursie zielonogórskim „Wybieram zdrowie!”. Wręczono nagrody i dyplomy 109 uczniom. Nauczyciele otrzymali certyfikaty za przeprowadzenie kampanii w swoich placówkach.
Aulę udekorowano nagrodzonymi pracami plastycznymi i kolorowymi balonami. Imprezę uświetnił występ iluzjonisty, Damiana Kościa, który zachwycił zaproszonych gości. Po zakończenie imprezy uczestnicy uroczystej gali zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Rozpoczęcie uroczystej gali

Laureaci konkursu ogolnopolskiego ZTU 2023

Laureaci konkursu zielonogórskiego ZTU 2023

Zdjęcia grupowe

Zakończenie gali

Rozpoczęcie uroczystej gali