„zaFAScynuj się ciążą bez alkoholu – ALKOHOL USZKADZA NAJBARDZIEJ…”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w ramach „Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych”, prowadzi we wrześniu 2022 r. lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną „zaFAScynuj się ciążą bez alkoholu – ALKOHOL USZKADZA NAJBARDZIEJ …” która ma na celu promowanie abstynencji w okresie ciąży, zwrócenie uwagi na fakt, iż alkohol jest realnym zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju dziecka w łonie matki.

W ramach kampanii zaplanowano m.in. wystawę edukacyjno-informacyjną na zielonogórskim Rynku, emisję spotu w radio INDEX, rozmowy z ekspertem

z cyklu „Rozmowy na kanapie o profilaktyce” (dostępne na kanale youtube Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS), ulotki edukacyjne umieszczone w tzw. stojakach profilaktycznych, znajdujących się w siedzibach wielu instytucji miejskich (m.in. w wydziałach Urzędu Miasta, MOPS, Centrum Biznesu, Bibliotece im. Norwida, Urzędzie Pracy), plakaty informujące o kampanii na billboardach i w wiatach przystankowych MZK. Plakaty i ulotki zostaną również przekazane do zielonogórskich parafii.

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Prezydent Miasta Zielona Góra oraz Biskup Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.