„Zanim alkohol stanie się problemem … Gdy alkohol jest problemem …”

Informacje o kampanii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Biuro Profilaktyki  i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w ramach „Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych”, prowadzi w sierpniu 2022 r. lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną „Zanim alkohol stanie się  problemem, gdy alkohol jest problemem…” która ma na celu pokazanie specyfiki choroby alkoholowej oraz destrukcyjnego wpływu alkoholu na życie, zdrowie i funkcjonowanie osoby uzależnionej.
W ramach kampanii zaplanowano m.in. wystawę edukacyjno-informacyjną na zielonogórskim Rynku, emisję spotu w radio INDEX, rozmowy z ekspertem
z cyklu „Rozmowy na kanapie o profilaktyce” (dostępne na kanale youtube Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS), ulotki edukacyjne umieszczone w tzw. stojakach profilaktycznych, znajdujących się w siedzibach wielu instytucji miejskich (m.in. w wydziałach Urzędu Miasta, MOPS, Centrum Biznesu, Bibliotece im. Norwida, Urzędzie Pracy), plakaty informujące o kampanii na billboardach i w wiatach przystankowych MZK. Plakaty i ulotki zostaną również przekazane do zielonogórskich parafii.