Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny

Kontynuujemy Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny rozpoczęty w 2020 r. Bierze w nim udział 7 świetlic z naszego miasta. 

Zadaniem grup świetlicowych, które przystąpiły do projektu jest zrealizowanie zadań profilaktycznych ujętych w czterech blokach tematycznych: Papierosy i e-papierosy, Narkotyki i dopalacze (NSP-nowe substancje psychoaktywne), Alkohol, Przemoc i cyberprzemoc. Uczestnikom zostały przekazane materiały profilaktyczno-edukacyjne oraz materiały plastyczne do wykorzystania podczas zadań konkursowych. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią (m.in. czasowe zamknięcie placówek) III Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny był realizowany przez dwa lata. Swietlice, które wzięły udział w konkursach otrzymały nagrody.